Kas buvo Haydno kompozicijos ir teorijos mokytojas?